Algemene Voorwaarden
Laatste update op 26 juli 2019
Voorwaarden

Annuleren
Het kan zijn dat u onverwacht de afspraak moet afzeggen. U dient uw afspraak 24 uur van te voren telefonisch of per e-mail met ontvangstbevestiging te annuleren. Indien u dit in minder dan 24 uur doet of u uw afspraak vergeet af te zeggen zijn we genoodzaakt het consult alsnog in rekening te brengen. Iemand anders had in uw plaats geholpen kunnen worden.
 
Betaling
Betaling praktijk: consult/reading/healing à contant te voldoen bij afspraak, via pin in de praktijk of vooraf via bank overschrijving naar ING rekeningnummer: NL INGB 0007 7090 43 tnv Red2Violet te Voorburg ovv. uw naam.
betaling online: via payment provider stripe / paypro (ideal, paypal, bankcontact, credit card)
 
Verantwoordelijkheid
Onder alle omstandigheden bent u zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u met de ontvangen informatie omgaat. Lisette Lucas (EnergyJoy/T.A.T.-Therapy/Intuitieboost.com) is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor effecten positief dan wel negatief voortvloeiend uit de keuzes en acties die gemaakt of gedaan worden door u als cliënt, noch voor acties voortvloeiend uit of gedaan naar aanleiding van het gegeven consult. Indien u een afspraak maakt en/of van onze online aangeboden diensten gebruik maakt gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.
 
Opnames
Het digitaal opnemen van het gesprek (consult/reading) is toegestaan en mag alleen worden gebruikt voor uw eigen privé gebruik. Het mag nimmer in openbaar worden gebruikt tenzij hier schriftelijk toestemming voor is gegeven door Lisette Lucas.
 
Medische zaken
Een medium / healer / spiritueel coach/intuitief transformatie therapeut/hypnotherapeut is geen arts en mag dan ook geen uitspraken doen over medische zaken.
Alle adviezen en behandelingen kunnen aan uw geestelijke en lichamelijke welbevinden bijdragen, genezing wordt op geen enkele manier toegezegd.
Bij aandoeningen of behandelingen bij ziekten, verzoeken wij u zich tot een erkend therapeut of arts te wenden. Geen van deze producten, diensten of behandelingen, op welke wijze dan ook, vervangt een bezoek aan een arts of psycholoog.
 
Over het verloop van een zwangerschap doen we ook geen uitspraken. Iedereen zal willen horen dat het goed gaat. Een waarneming over een zwangerschap en het verloop ervan zou stress kunnen veroorzaken wat tot problemen kan leiden.
 
Kinderen
Kinderen onder de 14 jaar kunt u beter niet mee nemen naar de praktijk. Mocht u vragen hebben over een kind neem dan een foto mee naar het consult.
Het is mogelijk om een speciaal kinderconsult / reading aan te vragen. Er wordt een speciaal op uw kind afgestemd consult gegeven. 
 
Privacy (derden)
Er wordt uiteraard zorgvuldig en discreet met uw informatie en persoongegevens omgegaan. Wij respecteren uw privacy maar ook de privacy van derden. Het is dan ook niet toegestaan om een foto van een levend persoon mee te nemen zonder dat u deze persoon om toestemming heeft gevraagd. De persoon in kwestie dient op de hoogte te zijn van de intentie waarmee u de foto heeft meegenomen. 
 
Dieren
Het is niet toegestaan om dieren mee te nemen naar de praktijk, mocht u een vraag hebben over een dier dan is het mogelijk om een foto mee te nemen naar het consult.
 
Donatie / Speciaal tarief
EnergyJoy werkt onder bijzondere omstandigheden op donatie-basis en/of speciaal tarief.
Heeft u sterk behoefte aan een healing/reading/consult maar zijn de financiële middelen op dit moment niet aanwezig? Laat het weten. Dit mag u er niet van weerhouden om een afspraak te maken.
Eerlijkheid, openheid en zuiverheid zijn de uitgangspunten van deze werkwijze en wij vertrouwen hier ook op. In overleg wordt er naar een gepaste oplossing gezocht. 
 
Op vertoon van uw ooievaarspas berekenen wij een speciaal tarief. 
Cursussen / Opleiding
Betalingsverplichting: Indien u deelneemt aan een cursus georganiseerd door EnergyJoy voldoet u het gehele cursus bedrag voor aanvang van de cursus dmv online betaling.
U plaatst de cursus/opleiding naar keuze in uw winkelwagen en rekent deze online af. Dan ontvangt u meteen een digitale bevestiging en factuur van uw bestelling. Dit is mede het bewijs van inschrijving. Bij inschrijving gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. 
Betaling is mogelijk via: Ideal, PayPal, creditcard of overboeking. (In overleg is regeling en cash betaling mogelijk) 
Respect
U respecteert uw medecursisten, docent en de gehuurde ruimte waarin de cursus wordt gegeven.
Voortijdig beëindigen
 Indien u niet in staat bent de cursus af te ronden kan helaas geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden. 
Indien om energetische/persoonlijke redenen blijkt dat de cursus niet geschikt is kunnen we in goed overleg tot een oplossing komen. 
 
Geestelijke gezondheid 
U verkeert in goede geestelijk gezondheid, hebt geen psychische problemen of een achtergrond met psychische problemen. mocht dit wel het geval zijn dan informeert u energyjoy altijd vooraf hierover. indien u een behandeling wenst dan kan dit uitsluitend met een schriftelijke verklaring en goedkeuring van uw arts. indien u dit (of uw medische verleden) verzwijgt bent u te allen tijde zelf verantwoordelijk. energyjoy (lisette lucas incl. alle daaronder vallende ondernemingen kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden. 
schizofrenie is een contra indicatie. wij kunnen u helaas niet behandelen. 
medicijn gebruik: indien u medicijnen gebruikt om mogelijke of vermoeden van psychische problemen te onderdrukken dan heeft u de plicht dit te melden voor aanvang sessie, cursus of andere vorm van dienstverlening welke wij aanbieden. 
 
Aansprakelijkheid
EnergyJoy (incl. alle daaronder vallende ondernemingen), haar docent(en) en medewerkers kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden. 
 
Resultaten
Cursusresultaten verschillen per persoon, persoonlijke inzet en aanleg. Over de resultaten en vorderingen na afronding van de cursus kunnen geen garanties worden gegeven.

therapie resultaten verschillen per persoon, persoonlijke inzet en achtergrond van de klacht, probleem, aandoening. over resultaten kunnen geen garanties worden gegeven. 

deelname aan cursussen, therapie sessies, consulten, readings, online aangeboden diensten, publieke events, gebeurd geheel op eigen risico en energyjoy (lisette lucas) en de daaronder vallende diensten en bedrijven zijn op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen. u neemt deel vanuit het 'persoonlijke verantwoordelijkheid' perspectief. 

mocht u niet tevreden zijn dan kunt u te allen tijde contact opnemen en zullen we samen tot een gepaste oplossing komen. 
Verhindering
1. Mocht de gehele cursus onverhoopt door omstandigheden niet door kunnen gaan dan ontvangt u hier bericht van en uw betaling retour. 
2. Mocht een cursusdag onverhoopt niet door kunnen gaan dan wordt in overleg met de groep een inhaaldag ingepland. 
3. Mocht een cursist onverhoopt verhinderd zijn dan meldt hij/zij het voor aanvang van de les aan de docent. (Er kan geen restitutie plaatsvinden.) Cursist ontvangt eventueel lesmateriaal/uitleg de volgende les. 
Copyright
Niets van het lesmateriaal mag openbaar gemaakt worden en is alleen voor prive gebruik. niets van het online aangeboden materiaal mag worden GEKOPIEERD, of op wat voor manier dan ook worden gedupliceerd, verkocht of gedeeld worden. (geluids)opnames zijn voor prive gebruik en mogen niet openbaar worden gemaakt. 
Prijsvragen
Indien u een prijs heeft gewonnen via een EnergyJoy, TAT-Therapy, intuitieboost.com of door Lisette Lucas verworven actie kunt u uw prijs online innen. De prijswinnaar wordt per email op de hoogte gesteld. Er zal een uitwisseling van persoonlijke gegevens plaatsvinden waardoor de gewonnen prijs kan worden uitgekeerd in de vorm van dienst, product of kadobon. De prijs is niet in te wisselen voor contanten en is persoonsgebonden. De prijs dient binnen 1 maand na sluiting van de actie te worden geïnd. Na deze periode vervalt uw recht op de prijs.
Een eventueel gewonnen en/of bij elkaar gespaarde kadobon wordt uitgekeerd in de vorm van een kortingscode. Deze kortingscode is uitsluitend online in te wisselen via EnergyJoy en te besteden op een vooraf betaalde reading/consult. De kadobon is vanaf datum van afgifte 1 maand geldig. Maximaal 1 kadobon per client.
Iedere actie heeft een vooraf bepaalde looptijd. Na afloop van de looptijd kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op de prijs.
Downloads / Auteursrechts / Copyright
Via EnergyJoy, T.A.T.Therapy, intuitieboost.com verkregen downloads van geluidsopnames, hypno-therapy sessies, cursusmateriaal(schriftelijk / digitaal) , video opnames en alle overige digitale bestanden zijn persoonsgebonden en mogen op geen enkele wijze worden gedeeld, gekopieerd, verkocht of gedistribueerd. 
 
Mailing
We maken gebruik van een mailinglijst. U kunt zichzelf hiervoor aanmelden of u kunt via een actie/prijsvraag lid worden van ons emailbestand. Wij houden u dan op de hoogte rondom de ontwikkelingen en activiteiten binnen EnergyJoy by Lisette Lucas, T.A.T. Therapy by Lisette Lucas, intuitieboost.com. U kunt u zich te allen tijde weer afmelden. Aanmelden is geheel vrijblijvend. Aan eventuele inhoudelijke (type)fouten in data, tijden, teksten, prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. We gaan discreet met uw gegevens om en verstrekken geen gegevens aan derden. 
Speciaal tarief multi-healing
Indien u door speciale omstandigheden meerdere healing behandelingen nodig heeft, dan is het mogelijk om een multi-healing tarief aan te vragen. Dit wordt per situatie beoordeeld en samengesteld.
Wij wijzen u met betrekking tot healing op het feit dat een healer geen arts is en dan ook geen uitspraken mag doen over medische zaken. U dient te allen tijde contact met uw arts en/of therapeut op te nemen indien de situatie daarom vraagt.
 
Voorbeelden ondersteundende en aanvullende multi-healing behandelingen: bijvoorbeeld ivm. zware fysieke en energetisch belastende (medische) behandelingen, trauma mentaal, emotioneel en/of fysiek, rouw / verlies, pre-operatieve en/of post-operatieve healing, burn-out, chronische ziekte, palliatieve zorg (eventueel aan huis).
Trinity Abundance Therapy
De Trinity Abundance Therapy, afgekort T.A.T. Therapy of Lisette Lucas Therapy treft u aan op een aparte website.
www.TAT-Therapy.nl & www.LisetteLucas-Therapy.nl is een therapy ontwikkeld door Lisette Lucas. Al haar kwaliteiten en expertises zijn samengevoegd in 1 alomvattende therapy. Alle op deze website genoemde voorwaarden zijn ook van toepassing op de TAT-Therapy website en toepassingen en vice versa. Resultaten verschillen per persoon en kunnen vooraf niet worden gegarandeerd. Alles is afhankelijk van inzet en bereidheid client om instructies en suggesties op te volgen zowel op bewust als onbewust niveau. EnergyJoy, TAT-Therapy, Lisette Lucas kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor resultaten die niet aan de verwachting voldoen. Dit omdat iedereen uniek is en anders op de sessie, behandeling kan reageren zowel op korte als lange termijn. Deelnemen aan een sessie is geheel op eigen risico en geheel voor eigen verantwoording. 

intuitie boost methode
de intuitie boost methode valt onder de trinity abundance therapy en de voorwaarden zijn hieraan gelijk. 
resultaten verschillen per individu. energyjoy incl. de hieronder vallende ondernemingen en de intuitie boost methode kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. gebruik van de methode is geheel op eigen risico. zodra u een order plaatst/afspraak maakt bent u op de hoogte van deze voorwaarden en gaat u hiermee akkoord. 

gegevens
iban rekeningnummer: NL46 INGB 0007709043 tnv energyjoy te voorburg
bic: ingbnl2a
PAYPAL: INFO@LISETTELUCAS.NL
skype: lisettelif

KVK te 's gravenhage: 27268703
btw.nr: nl182050853b01

adres praktijk energyjoy
Vlietweg 15
2266 KA
Leidschendam (zuid-holland)

vragen
stuur een email naar info@lisettelucas.nl we staan u graag te woord

hartelijk dank voor uw bezoek,

Lisette Lucas

Energyjoy
tat-therapy 
lisette lucas - therapy
intuitieboost.com

Copyright 2020 - EnergyJoy by Lisette Lucas - All Rights Reserved